facebook-domain-verification=wxnnh9awfq66et649e2bqzx9g73867
top of page

סיוע מול מתאמי קשרי לקוחות בבתי חולים

סיוע מול מתאמי קשרי לקוחות בבתי חולים

תפקידו של מתאם קשרי קהילה בקופות החולים: 


לייצר מעורבות קהילתית, כלל מגזרית, ויצר שיתפה פעולה מול הקהילה סביב חגים חופשים לקדם קידום בריאות בקהילה, בכל זמן ובכל עת.


הסברה ציבורית לגבי מודעות של בריאות, קיום של סדנאות חינוך, ירידי בריאות ומעורבות באירועים ציבוריים אחרים.


בניית קשרים אצל מנהיגי קהילות ארגונים ובעלי עניין בתחום הבריאות בה כדי לטפח שיתוף פעולה בשיפור שירותי הבריאות וטיפול בבעיות בריאות בקהילה.


איסוף משוב של דעת קהל לגבי צרכים נדרשים בקופות חולים, לגבי שירותים נצרכים, משוב על טיפול בקופת החולים בעיקר לאנשים שמתנזרים מטכנולוגיה.


מציאת פתרונות בגיוס לקוחות חדשים בעיקר סביב זמנים של מעברים.


לסיכום לטעמי לשירות יש תפקיד חשוב ביכולת לתת שירות לאזרח הפשוט, במקרים של בירוקרטיה, בעיות רפואיות לא שגרתיות, ועדות חריגים, גיוס לקוחות חדשים, הקשר בין הקהילה למרפאה.

  • וואטסאפ
bottom of page